Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014

ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ανασκαφικό έργο στο Χιλιομόδι

Προγραμματική σύμβαση Περιφέρειας Πελοποννήσου και Υπουργείου Πολιτισμού
Το χρονικό διάστημα από 1 Σεπτεμβρίου έως 10 Οκτωβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία για δεύτερη συνεχή χρονιά η συστηματική αρχαιολογική έρευνα στην περιοχή Χιλιομοδίου Κορινθίας.
                                                         
     Η χρηματοδότηση της έρευνας ήταν αποτέλεσμα προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Υπουργείου Πολιτισμού ύψους 15.000 €, η οποία θα συνεχιστεί και το επόμενο έτος. 
Σημαντική ήταν η αρωγή του Δήμου Κορινθίων.
Στο πλαίσιο της εν λόγω έρευνας, διερευνήθηκε ανασκαφικά η συνέχεια του νεκροταφείου αρχαϊκών χρόνων στη θέση «Φανερωμένη – Καμαρέτα»  και ταυτόχρονα διεξήχθη ευρείας κλίμακας επιφανειακή έρευνα.
     Πιο συγκεκριμένα κατά την φετινή ανασκαφή εντοπίστηκε η συνέχεια προς βορρά του ταφικού περιβόλου αρχαϊκών χρόνων που είχε σε πρώτη φάση αποκαλυφθεί το 2013 και ο οποίος περιέκλειε την σαρκοφάγο με τους αντωπούς λέοντες του 1984. 
Περιμετρικά αυτού του περιβόλου αποκαλύφθηκε μια νέα συστάδα από τρεις ταφές οι οποίες συμπληρώνουν πιθανότατα την εικόνα ενός νεκροταφείου, το οποίο εκτείνεται σε τρία διαφορετικά επίπεδα-συστάδες.
 Ένα εσωτερικά του περιβόλου με την ταφή του 1984, ένα εξωτερικά αυτού και στο ίδιο επίπεδο με αυτόν με την παιδική ταφή του 2013 και ένα σε ένα τρίτο χαμηλότερο επίπεδο, στο οποίο εντοπίστηκαν οι τρεις νέες ταφές. 
Πρόκειται για πώρινες μονολιθικές σαρκοφάγους αρχαϊκών χρόνων, οι οποίες περιέκλειαν στο εσωτερικό τους από μία ταφή. 
Οι σαρκοφάγοι και οι καλυπτήριες πλάκες τους έφεραν επίστρωση λεπτόκοκκου υπόλευκου κονιάματος και οι ταφές ήταν όλες κτερισμένες με  ιδιαίτερα ευρήματα. 
Η συγκεκριμένη πρακτική ενταφιασμού που επισημαίνεται στο χώρο φανερώνει μια εξεζητημένη φροντίδα, η οποία θα μπορούσε να συνδεθεί με την αριστοκρατική καταγωγή των νεκρών. 
Αυτό άλλωστε επιβεβαιώνεται τόσο από την άριστη κατάσταση διατήρησης των σκελετικών καταλοίπων όσο και από τα ίδια τα κτερίσματα που τα συνόδευαν. 
Χαρακτηριστικά η μια εκ των τριών ταφή συνοδεύονταν από έξι ακέραια αγγεία.
     Από τη στρωματογραφία του χώρου αλλά και από την πυκνότητα της κεραμικής σε συγκεκριμένα σημεία του, εξάγεται άμεσα το συμπέρασμα ότι το νεκροταφείο συνεχίζεται στο νοτιοανατολικό τμήμα του αγροτεμαχίου αλλά και στα όμορα προς βορρά και δυτικά με αυτό αγροτεμάχια.
     Ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκε μεγάλη σε έκταση επιφανειακή έρευνα. 
Διερευνήθηκε, αποτυπώθηκε και καταγράφηκε μεγάλο τμήμα της ευρύτερης περιοχής του Χιλιομοδίου, όπου εντοπίστηκαν επιφανειακά οικοδομικά κατάλοιπα αλλά και αρχαιολογικά ευρήματα, τα οποία όταν αξιολογηθούν θα μας αποδώσουν σημαντικά στοιχεία που σχετίζονται άμεσα με την κατοίκηση της αρχαίας Τενέας.
     Την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε αυτοψία από την επιτροπή παρακολούθησης, όπου διαπιστώθηκε η ικανοποιητική πορεία του ανασκαφικού έργου και υπογράφηκε το αντίστοιχο πρακτικό.

Για το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Ελενα Κόρκα,   Γεν. Δ/ντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Για την Επιτροπή Παρακολούθησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου τα μέλη:
Αγγελος Παπαγγελόπουλος,  Αντιπεριφερειάρχης
Θανάσης Γκίκας,  Περιφερειακός σύμβουλος