Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2014

Νέο Προεδρείο ΕΦΕΠΑΕ - εθνικής εμβέλειας φορέας διαχείρισης επενδύσεων

Μετά τη λήξη της θητείας του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΕΠΑΕ, πραγματοποιήθηκε στις 9/10/2014 η συγκρότηση σε σώμα του νέου ΔΣ.
Το νέο Προεδρείο του ΔΣ, το οποίο εξελέγη ομόφωνα, διαμορφώθηκε ως εξής:

·         Πρόεδρος:  κ. Θωμάς Φωκίων Αλγιανάκογλου, Πρόεδρος ΚΕΠΑ –ΑΝΕΜ,
·         Αντιπρόεδροι: κ.κ  
      Εμμανουήλ Αλιφιεράκης, Πρόεδρος Αναπτυξιακής Κρήτης και Επιμελητηρίου Ηρακλείου και 
Βασίλειος Νανόπουλος, Πρόεδρος Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Επιμελητηρίου Κορινθίας
·         Γραμματέας: κ. Κωνσταντίνος Τζούφλας, Πρόεδρος  ΑΝΔΙΑ

Ο στόχος της εταιρείας ΕΦΕΠΑΕ (Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα») είναι η παροχή προς την εκάστοτε Αναθέτουσα Αρχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών διαχείρισης Δράσεων Ενισχύσεων του εκάστοτε Επιχειρησιακού Προγράμματος.
Σήμερα ο φορέας διαχειρίζεται Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων εκτιμώμενου συνολικού προϋπολογισμού περίπου 3 δις €, σχετιζόμενες με ίδρυση νέων επιχειρήσεων ή εκσυγχρονισμό και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, ή αύξηση εξωστρέφειας επιχειρήσεων, κυρίως ΜΜΕ, στους κάτωθι τομείς:

  • Μεταποίηση
  • Εμπόριο
  • Υπηρεσίες
  • Τουρισμός
  • Κατάρτιση φυσικών προσώπων