Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014

Γενική Συνέλευση της ‘Ενωτικής Ριζοσπαστικής Παράταξης Βέλου-Βόχας’

Στις 9 Νοεμβρίου διενεργήθηκε η τακτική 6μηνιαία Γενική Συνέλευση, στην αίθουσα του δημοτικού Συμβουλίου στο Ζευγολατιό, όπου παραβρέθηκε μεγάλο μέρος από τα ενεργά μέλη, καθώς και φίλοι της παράταξής μας.


Η θεματολογία της  συνέλευσης επικεντρώθηκε, αφενός την ενημέρωση των μελών της παράταξης για όλα τα τρέχοντα θέματα και αφετέρου την έγκριση του καταστατικού λειτουργία της.
Στην εισήγησή του ο επικεφαλής της παράταξης Λεωνίδας Στεργιόπουλος, αναφέρθηκε λεπτομερώς στην εικόνα που έχει δημιουργηθεί από τη μέχρι τώρα λειτουργία της νέας δημοτικής αρχής.
Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε η παντελής έλλειψη απολογισμού της απερχόμενης αρχής και η ανυπαρξία διαδικασιών παραλαβής-παράδοσης, ώστε τα νέα συμβούλια να ενημερωθούν με επάρκεια για τις πράξεις των προηγουμένων και το σημείο από το οποίο θα συνεχίσουν.
Δεδομένου δε, ότι υπάρχουν πολλά νέα άτομα στα συμβούλια και στις επιτροπές, η έλλειψη αυτή δημιουργεί σοβαρή δυσκολία λειτουργίας.
Όπως αναφέρθηκε, από τα επτά (7) συμβούλια και επιτροπές που συμμετέχει η παράταξή μας σε καμιά δεν έγινε πλήρης και σοβαρός απολογισμός.
Αδυναμίες εντοπίστηκαν και στην οικονομική διαχείριση, σχετικά με τη σωστή καταγραφή εσόδων-εξόδων σε ορισμένους λογαριασμούς, κάτι που προβληματίζει γενικότερα.
Μεγάλο μέρος της εισήγησης κάλυψε η ενημέρωση για θέματα διαχείρισης απορριμμάτων και των προβλημάτων που ήδη αντιμετωπίζουμε, μετά το διαφαινόμενο κλείσιμο της χωματερής του Κιάτου.
Δυστυχώς η χρόνια αδυναμία πολλών δήμων, συμπεριλαμβανομένου του δικού μας, να σχεδιάσουν πολιτική διαχείρισης που να αντέχει στο χρόνο και στους νόμους έχει οδηγήσει την κατάσταση σε αδιέξοδο.
Σήμερα το  πρόβλημα εντοπίζεται στα πρόστιμα για τη λειτουργία των παρανόμων χωματερών, αλλά πολύ σύντομα θα αντιμετωπίσουμε και τα πρόστιμα για την πολύ χαμηλή επίδοσή μας στην υποχρέωση ανάκτησης υλικών (ανακύκλωση-κομποστοποίηση).
Όμως ακόμη και τώρα, που οι καμπάνες χτυπάνε, δε αισθανόμαστε ότι η δημοτική αρχή ξυπνάει από το λήθαργο της αδράνειας.  
Συνοπτικά θα λέγαμε ότι η εικόνα που παρουσιάζει η δημοτική αρχή χαρακτηρίζεται από αδιαφάνεια, οργανωτική αδυναμία και έλλειψη οράματος, κάτι που δυστυχώς δικαιώνει και την προεκλογική μας κριτική.
Άλλα θέματα που αναφέρθηκαν αφορούσαν τις δυσλειτουργίες του Καλλικράτη και τον τρόπο παράκαμψης από τις δημοτικές αρχές, με αποτέλεσμα αδιαφάνεια και πιθανή διαφθορά.

Επίσης επισημάνθηκε η ανάγκη ενίσχυσης συλλογικών προσπαθειών, όπως είναι της ΒΙΟ.ΜΕ. στη Θεσ/νίκη.
Στη συνέχεια συζητήθηκε το σχέδιο του καταστατικού, το οποίο εγκρίθηκε χωρίς προβλήματα.
Η συνέλευση έκλεισε με την ανάληψη της ευθύνης από το συντονιστικό όργανο για υλοποίηση των αποφάσεων.