Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2014

Το ΕΚ εγκρίνει τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Μολδαβίας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα, Πέμπτη 13 Νοεμβρίου τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Μολδαβίας, η οποία περιλαμβάνει και τη "σφαιρική και σε βάθος συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών".
Η συμφωνία θα αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά της ενισχυμένης πολιτικής σύνδεσης και της οικονομικής ολοκλήρωσης μεταξύ ΕΕ και Μολδαβίας και θα παρέχει αμοιβαία ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά.

Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν τη συμφωνία με 535 ψήφους υπέρ, 94 κατά και 44 αποχές.

Με ξεχωριστό ψήφισμα τους οι ευρωβουλευτές τόνισαν ότι η υπογραφή και η επικύρωση της συμφωνίας σύνδεσης στις 27 Ιουνίου δεν αποτελεί τελικό και μοναδικό στόχο στις σχέσεις ΕΕ-Μολδαβίας.

"Η επικύρωση της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Μολδαβίας αποτελεί σαφή απόδειξη της επιτυχημένης διαδικασίας πολιτικής και οικονομικής μεταρρύθμισης της Μολδαβίας, η οποία θεσπίζει την ευρωπαϊκή της προοπτική και μαρτυρεί την αποφασιστικότητά της τελικά να ενταχθεί στην ΕΕ", δήλωσε ο εισηγητής Petras Auštrevičius (Φιλελεύθεροι, Λετονία). "Θέλω να συγχαρώ τους ανθρώπους της Μολδαβίας για αυτό τους το ιστορικό επίτευγμα, ιδίως στο πλαίσιο των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών στις 30 Νοεμβρίου, οι οποίες θα είναι ζωτικής σημασίας για τη χώρα", προσέθεσε ο ίδιος.

Οι ευρωβουλευτές υπογράμμισαν την καίρια σημασία της πλήρους εφαρμογής της συμφωνίας και ζήτησαν να υπάρξει μια ολοκληρωμένη ενημερωτική εκστρατεία, που θα απευθύνεται στους πολίτες, και θα τονίζει τα άμεσα και συγκεκριμένα οφέλη της συμφωνίας για αυτούς.


Η περιοχή της Transnistria

Η συμφωνία σύνδεσης καλύπτει "ολόκληρο το διεθνώς αναγνωρισμένο έδαφος της Δημοκρατίας της Μολδαβίας" και συνεπώς και την περιοχή της Transnistria η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, επεσήμαναν οι ευρωβουλευτές. Υπογράμμισαν επίσης ότι η ΕΕ πρέπει να διαδραματίσει μεγαλύτερο ρόλο στην αναζήτηση μιας αποτελεσματικής λύσης για την περιοχή αυτή.

Η παρέμβαση της Ρωσίας

Οι ευρωβουλευτές τόνισαν ότι ο ρόλος που διαδραμάτισε η Ρωσία στην κρίση της Ουκρανίας άλλαξε τη γεωπολιτική τάξη και επηρέασε τις σχέσεις ΕΕ-Μολδαβίας. Κάλεσαν λοιπόν τη Ρωσία να σεβαστεί πλήρως την εδαφική ακεραιότητα της Μολδαβίας και την ευρωπαϊκή επιλογή της, ενώ αποδοκίμασαν "τη χρήση των εμπορικών συναλλαγών εκ μέρους της Ρωσίας ως μέσου για την αποσταθεροποίηση της περιοχής, μέσω της επιβολής απαγορεύσεων στις εισαγωγές πολλών προϊόντων από τη Μολδαβία".

Επόμενα βήματα

Για να τεθεί σε ισχύ η συμφωνία θα πρέπει επίσης να επικυρωθεί από τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών της ΕΕ. Ορισμένα τμήματα της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης της σφαιρικής και σε βάθος συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών, έχουν ήδη ξεκινήσει να εφαρμόζονται προσωρινά από την 1η Σεπτεμβρίου 2014. Η Μολδαβία επικύρωσε τη συμφωνία στις 2 Ιουλίου.


Το ΕΚ θα στείλει επταμελή αποστολή, με επικεφαλής τον Igor Šoltes (Πράσινοι, Σλοβενία), για να παρακολουθήσει τις εκλογές στη Μολδαβία στις 30 Νοεμβρίου.