Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014

Κ.ΦΑΡΜΑΚΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Χρειάζεται να εστιάσουμε σε μια νέα ,σύγχρονη αντίληψη

    Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε σήμερα στην απασχόληση είναι το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στο εκπαιδευτικό σύστημα και την αγορά εργασίας με αποτέλεσμα η νέα γενιά να μην προετοιμάζεται επαρκώς για τις ανάγκες της αγοράς αλλά και για τις προοπτικές απασχόλησης .

    Η ανάκαμψη της οικονομίας μέσω της αύξησης της απασχόλησης και της παραγωγής νέου πλούτου μπορεί να έλθει μόνο μέσα από την ουσιαστική συνεργασία των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων.
    Η καλλιέργεια του ανθρώπινου ταλέντου παράλληλα με την εξειδίκευση η στήριξη της κριτικής σκέψης η ανάπτυξη της ευρηματικότητας η ενίσχυση της δημιουργικότητας η συνεργατικότητα η ευελιξία και η ικανότητα διαμόρφωσης λύσεων είναι εκείνα τα στοιχεία που μπορούν να στηρίξουν καινοτόμες δράσεις, απολύτως απαραίτητες για να προχωρήσουμε μπροστά και να ξεπεράσουμε την κρίση .
    Χρειάζεται να εστιάσουμε σε μια νέα ,σύγχρονη αντίληψη στην εκπαίδευση και την παιδεία ώστε τα παιδιά μας να αναπτύξουν όλο το φάσμα των δεξιοτήτων τους και να το μετατρέψουν σε περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης .