Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014

ΑΥΡΙΟ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «Καλλιεργώντας το Μέλλον Μάς».

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ως συντονιστής εταίρος του έργου “GuardEn”, διοργανώνει  ΑΥΡΙΟ Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου στις 16:45, στην Τρίπολη, (ξενοδοχείο «Mainalon Resort», Αίθουσα Συνεδρίων, Πλατεία Άρεως), στην ημερίδα με θέμα: «Καλλιεργώντας το Μέλλον Μάς».

Εκδήλωση Έργου“GuardEn”:
Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για τη Βιώσιμη Διαχείριση του Εδάφους και των Υδάτινων Πόρων  στο πλαίσιο των Περιβαλλοντικών Πολιτικών της Ε.Ε.
ΗΜΕΡΙΔΑ 
«Καλλιεργώντας το Μέλλον Μάς»

Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014
Ξενοδοχείο «Mainalon Resort», 
Αίθουσα Συνεδρίων
Πλατεία Άρεως

Διοργάνωση:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Λίγα λόγια για το έργο “GuardEn
Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη και την πιλοτική εφαρμογή ενός συνεκτικού Πλαισίου για την υποστήριξη του ορθολογικού σχεδιασμού και την αποτελεσματική εφαρμογή στρατηγικών τοπικού χαρακτήρα, για την πρόληψη και τη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων, εστιάζοντας στη μόλυνση του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα. Ο Μηχανισμός/Πλαίσιο βασίζεται και ενσωματώνει σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους και πρακτικές, εστιάζοντας: (α) στη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης των επιχειρήσεων, (β) στην ανάπτυξη συνεργασιών (τυπικών και άτυπων), και (γ) στην «ανάπτυξη δυναμικού» σε τοπικό επίπεδο σε σχέση με το σχεδιασμό και την εφαρμογή αποτελεσματικών στρατηγικών προστασίας του περιβάλλοντος. Στο έργο συμμετέχουν 15 φορείς από 8 χώρες της Ν.Α. Ευρώπης.