Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014

ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Την Δευτέρα στις 4 το απόγευμα θα συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου
 στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης», με 31 θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.        Έλεγχος διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
     ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Οι επικεφαλείς των παρατάξεων της μειοψηφίας.
2.        Επερώτηση των Συμβούλων της παράταξης «Πελοπόννησος Πρώτα» με θέμα: «Ευθύνες της Περιφέρειας για την αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) και την ενδιάμεση φάση διαχείρισης των απορριμμάτων».
3.        Επερωτήσεις του Περιφερειακού Σύμβουλου κ. Δολτσινιάδη Δημήτριου.
4.        Συμμετοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου  στο έργο «Λειτουργία Περιφερειακών  Μηχανισμών Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας» που θα υλοποιηθεί από την «Αναπτυξιακή Σύμπραξη Συμμαχία Κοινωνικής Οικονομίας στην Πελοπόννησο» στο πλαίσιο της κατηγορίας παρέμβασης 2: «Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας για την απασχόληση ευάλωτων ομάδων», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.
     ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.
5.        Διαβούλευση Στρατηγικής μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Διακρατικό Πρόγραμμα Συνεργασίας «Adriatic-Ionian 2014-2020». (εξ αναβολής)
      ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου και  ειδικός αγορητής ο εντεταλμένος Σύμβουλος, αρμόδιος σε θέματα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κ. Παπαφωτίου Απόστολος.
6.        Διαβούλευση Στρατηγικής μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Διακρατικό Πρόγραμμα Συνεργασίας «Balkan-Mediterranean 2014-2020». (εξ αναβολής)
      ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου και  ειδικός αγορητής ο εντεταλμένος Σύμβουλος, αρμόδιος σε θέματα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κ. Παπαφωτίου Απόστολος.
7.        Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Μεσσήνης, για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο του Δήμου Μεσσήνης». (εξ αναβολής)
      ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ελένη Αλειφέρη.
8.        Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Πύλου-Νέστορος για το έργο: Δημιουργία και Λειτουργία ενάλιου επισκέψιμου αρχαιολογικού χώρου πλησίον της Νήσου Σαπιέντζα της Μεθώνης, Π.Ε. Μεσσηνίας. (εξ αναβολής)
     ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ελένη Αλειφέρη.
9.        Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΕ, για την εκπόνηση έρευνας για την «Ανάπτυξη και χρήση ηλεκτρονικών και μαγνητικών υλικών και διατάξεων σε τεχνολογικές εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας εφαρμογής». (εξ αναβολής)
     ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.
10.     Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης και του Δήμου Τριφυλίας, για την υλοποίηση της μελέτης «Συντήρηση – βελτίωση δρόμου ΠΛΑΤΑΝΙΑ – ΠΑΛΙΑ ΓΕΦΥΡΑ (ΠΟΥΛΙΤΣΑ) ΝΕΔΑΣ».
     ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ελένη Αλειφέρη.
11.     Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΤΟΥ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Πύλου – Νέστορος για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση & εκσυγχρονισμός του Αρχαιολογικού Μουσείου στη Χώρα, Πύλου – Νέστορος, Μεσσηνίας.
     ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ελένη Αλειφέρη.
12.     Ορισμός εκπροσώπων στην Επιτροπή του άρθρου 13 παρ.4 του Π.Δ. 242/96 για το χρονικό διάστημα 2014 έως 2019 για την Π.Ε. Κορινθίας. (εξ αναβολής)
     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Άγγελος Παπαγγελόπουλος.
13.     Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση τη Επιτροπής με σκοπό: α)τον «καθορισμό πολυσύχναστων ή μη πλαζ» και β) την εξέταση αιτημάτων σχετικά με την εφαρμογή του αριθμ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένα «περί ταχύπλοων (ταχυκίνητων) θαλασσίων μέσων αναψυχής», στην περιοχή αρμοδιότητας της Λιμενικής Αρχής Καλαμάτας και γ) για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, στην Π.Ε. Μεσσηνίας. (εξ αναβολής)
     ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ελένη Αλειφέρη.
14.     Έγκριση 1ης Τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Ο.Σ.Κ. Π.Ε. Αρκαδίας. (εξ αναβολής)
     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.
15.     Έγκριση δαπάνης παγίων χορηγημάτων καθαριότητας για τις Υπηρεσίες της Π.Ε. Λακωνίας οικονομικού έτους 2015.
     ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα.
16.     Έγκριση 1η τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του έργου 2013ΕΠ02600001 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος.
17.     Έγκριση κατανομή πιστώσεων του ενταγμένου έργου 2014ΕΠ52600004 «ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» σε υποέργα
     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος.
18.     Εισήγηση για κατανομή πιστώσεων του ενταγμένου έργου 2014ΕΠ52600008 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» σε υποέργα
     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος.
19.     Έγκριση 4ης Τροποποίησης Προγράμματος Έργων από Ίδιους Πόρους Π.Ε. Κορινθίας έτους 2014.
     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Πελοπίδας Καλλίρης.
20.     Έγκριση 5ης Τροποποίησης Προγράμματος Έργων από Πόρους Κ.Α.Π. Π.Ε. Κορινθίας έτους 2014.
     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Πελοπίδας Καλλίρης.
21.     Ανασυγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του άρθρου 186 του Ν.3852/2010.
     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεοφάνης Στεφανόπουλος
22.     Έγκριση αντικατάστασης εκπροσώπου στα καταστατικά όργανα της Α.Ε. με την επωνυμία ΚΕΚ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε.
     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Πελοπίδας Καλλίρης.
23.     Ορισμός μελών επιτροπής παρακολούθησης προγραμματικής σύμβασης για το έργο: «Βελτίωση οδοποιίας πυρόπληκτης Τ.Κ. Βαλύρας & βελτίωση οδού Βαλύρα – Ιερά Μονή Βουλκάνου, ΔΕ Ιθώμης, Δήμου Μεσσήνης», σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.3852/2010.
     ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ελένη Αλειφέρη.
24.     Ορισμός μελών επιτροπής παρακολούθησης προγραμματικής σύμβασης για το έργο: «Αποκατάσταση  οδοποιίας πυρόπληκτης Τοπικής Κοινότητας Αβραμιού, ΔΕ Μεσσήνης, Δήμου Μεσσήνης», σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.3852/2010.
     ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ελένη Αλειφέρη.
25.     Ορισμός μελών επιτροπής παρακολούθησης προγραμματικής σύμβασης για το έργο: «Βελτίωση οδού Πελεκανάδα – Μηλιώτη ΔΕ Βουφράδος, Δήμου Μεσσήνης», σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.3852/2010.
     ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ελένη Αλειφέρη.
26.     Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Έργα παράκτιας προστασίας και ανάπλασης ακτών Δήμων Αβίας και Μ. Μαντίνειας, Υποέργο 1: Ακρογιάλι» προϋπολογισμού € 4.850.000,00, όσον αφορά τον ορισμό μελών του Π/Σ για την Επιτροπή Παρακολούθησης.
     ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ελένη Αλειφέρη.
27.     Σύσταση Επιτροπής «Περί εγκατάστασης εκδιδομένων προσώπων με αμοιβή» στην ΠΕ Μεσσηνίας.
     ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ελένη Αλειφέρη.
28.     Ορισμός νέων εκπροσώπων της Περιφέρειας Πελοποννήσου και των Περιφερειακών Ενοτήτων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος: «Πελοπόννησος 2020 – Ευρωπαϊκή Περιφέρεια».
     ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου
29.     Ορισμός νέων μελών Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 30/05/2013 Προγραμματικής Σύμβασης για την Υλοποίηση της Πρότασης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΑΛΦΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟ».
     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.
30.     Ορισμός νέου μέλους Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 30/05/2013 Προγραμματικής Σύμβασης για την Υλοποίηση της Πρότασης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας «ΜΑΙΝΑΛΟ: ΟΔΟΣ ΠΑΝΟΣ».
     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.
31.     Ορισμός νέων μελών Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 04/12/2013 Προγραμματικής Σύμβασης για την Υλοποίηση της Πρότασης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ «ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΛΥΚΑΙΟΥ – ΝΕΔΑ» ΚΑΙ «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΛΥΚAΙΟΥ».
     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.


           

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΚΟΥΡΟΣ