Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2014

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΥΡΙΑΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Η υφιστάμενη κατάσταση στο παράνομα διαμορφωμένο, ως Κέντρο Κράτησης λαθρομεταναστών,  6ο Σύνταγμα Πεζικού Κορίνθου, είναι μεταξύ των 23 θεμάτων που θα συζητηθούν αύριο (τρίτη) στις 6 το απόγευμα στη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορίνθου.
Τα 23 θέματα ημερήσιας διάταξης είναι :


1.       Συζήτηση για την υφιστάμενη κατάσταση στο παράνομα διαμορφωμένο,  ως Κέντρο Κράτησης λαθρομεταναστών,  6ο Σύνταγμα Πεζικού Κορίνθου.
2.       Συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης
3.       Απ΄  ευθείας ανάθεση μετά από διαπραγμάτευση  της προμήθειας  της ομάδας Α΄ (ηλεκτρολογικό υλικό για την ασφάλεια ηλεκτρολογικών δικτύων ) 
4.       Απ΄ ευθείας ανάθεση μέσω διαπραγμάτευσης για την προμήθεια ειδών Καυσίμων  (βενζίνη super, αμόλυβδης και πετρελαίου κίνησης).
5.       Έγκριση της αρ. 122/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κορινθίων», περί αναμόρφωσης προϋ/σμού 2014.
6.       Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου “Οδοποιία Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου” και παράταση συμβατικής προθεσμίας.
7.       Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου “Συντήρηση –Διαμόρφωση παλαιού Δημοτικού Σχολείου Αγ. Ιωάννη».
8.       Παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου “Ολοκλήρωση του έργου: Ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθμού Εξαμιλίων ”.
9.       Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Πνευματικό Κέντρο Εξαμιλίων ”.
10.   Αίτημα Κων/νου Κυριάκου για τοποθέτηση καθρέπτη οδικής κυκλοφορίας στη συμβολή των οδών Δημ. Υψηλάντη και Εφύρας στη περιοχή του Συνοικισμού Κορίνθου
11.   Ορισμός  τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.
12.    Ορισμός εκπροσώπου στην ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ
13.    Αίτημα Ευάγγελου Ντέμου για μείωση του μισθώματος για το έτος 2015 του κυλικείου Ζωοδ. Πηγής, σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν. 4071/2012
14.    Παραχώρηση  κοινόχρηστου χώρου επί της οδού Μεταμορφώσεως Σωτήρος όπισθεν της εισόδου του Σχολείου στη Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου για την τοποθέτηση υπέργειας Μονάδας Οπτικού Δικτύου (καμπίνας) από την εταιρεία «CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ Α.Ε.»
15.   Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2014
16.   Συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στην Όπερα του Παναγιώτη Καρούσου  «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ»
17.   Διαγραφή προσαυξήσεων ΚΟΚ
18.   Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
19.   Διάθεση πιστώσεων
20.   Επιχορήγηση του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Κορινθίων και Εποπτευομένων υπό του Δήμου Κορινθίων Ν.Π.Δ.Δ., για  τη πραγματοποίηση εορταστικών εκδηλώσεων κατά το διάστημα Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. 
21.   Αποδοχή αιτημάτων σπουδαστών ΤΕΙ για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης.
22.  Αιτήματα συνδημοτών μας για παροχή κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο.
23.  Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου εκτός έδρας.

  

   Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                                               ΧΡΗΣΤΟΣ  Γ.  ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ