Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2014

ΛΟΥΤΡΑΚΙ: Ο δημοτικός προϋπολογισμός και το ολοκληρωμένο πλαισίο δράσης, 2015 στην Συνεδρίαση του Δ.Σ.


2 Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου έχουν προγραμματιστεί για σήμερα το απόγευμα στον Δήμο Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων.
Η 1η για της 5 το απόγευμα με 10 Θέματα στην Ημερήσια Διάταξη. Μεταξύ αυτών και το Τεχνικό Πρόγραμμα.

Και αμέσως μετά η 2η Συνεδρίαση με μοναδικό θέμα την Έγκριση δημοτικού προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης, οικονομικού έτους 2015

ΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ:

Η 1η 
"Πρόσκληση σε  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού
                                      Συμβουλίου".

            Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 13η    Νοεμβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 5:30 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση  των κατωτέρω  θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

1.Επιχορήγηση πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων του Δήμου μας για το έτος 2014. Διάθεση πίστωσης.

2.Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων του Δήμου, έτους 2015.

3.Κατανομή ποσού προερχομένου από ΣΑΤΑ 2014 (δράσεις πυροπροστασίας).

4.Έγκριση μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού, έτους 2014, του ν.π.δ.δ. “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου - Περαχώρας”.

5.Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου μας.

6.Εξουσιοδότηση υπαλλήλων της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου για συναλλαγές με Τράπεζες, Οργανισμούς, Δ.Ο.Υ., ΕΛ.ΤΑ., Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και Δ.Ε.Η. για το έτος 2015.

7.Έγκριση τροποποίησης Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της “Τουριστική Λουτρακίου Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. «ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.»”.


8.Ανάκληση ή μη των υπ’ αριθμ. 163/1991 και 89/2012 Α.Δ.Σ. που αφορούν την παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων στην “Τουριστική Λουτρακίου Α.Ε. Ο.Τ.Α.“ προς εκμετάλλευση.

9.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου: “Κατασκευή αγωγού ομβρίων υδάτων οδού Ποσειδώνος – ΠΕΟΑΚ (περιοχή Χανικιάν)” (αρ. μελ. 52/2011).

10.Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 242/2014 Α.Δ.Σ., περί αλλαγής ή μη τιμολόγησης τελών ύδρευσης Β’ τετραμήνου έτους 2012 στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων, επονόματι ΖΑΧΑΡΙΑ Αικατερίνης.Το Τεχνικό Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων 2015 θα σας επιδοθεί με την παρούσα ή θα σας αποσταλεί σε ηλεκτρονική μορφή (e-mail).  

ΚΑΙ 
Η 2η 


"Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού
  Συμβουλίου".

          
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 13η    Νοεμβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 7:00 μ.μ.  σε ειδική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη Απόφασης στο κατωτέρω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:


1.Έγκριση δημοτικού προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης, οικονομικού έτους 2015.


Η εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού θα σας επιδοθεί με την παρούσα ή θα σας αποσταλεί σε ηλεκτρονική μορφή (e-mail).