Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2014

ΑΝΤΙΦΥΜΑΤΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ 2014-2015‏

Μετά από δημοσιεύματα σχετικά με κρούσματα φυματίωσης στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, θα θέλαμε να ενημερώσουμε το ευρύτερο κοινό σχετικά με τους χειρισμούς της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία έχει το συντονισμό και την εποπτεία του Αντιφυματικού Εμβολιασμού.

           Η Περιφέρεια Πελοποννήσου και η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, από το 2012, πρωτοστατώντας συγκροτήσαμε Συντονιστικό Όργανο για τη διενέργεια Αντιφυματικού Εμβολιασμού με πρόεδρο το Διευθυντή Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας και συντονιστές, ανά Περιφερειακή Ενότητα, τους Πνευμονολόγους του κλάδου ΠΕ Ιατρών ΕΣΥ των Νοσοκομείων της Περιφέρειάς μας, σε αγαστή συνεργασία τόσο με την 6η ΥΠΕ και τις Διοικήσεις των Νοσοκομείων, όσο και με το υπεύθυνο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των οικείων νοσοκομείων.
          Αποτέλεσμα των ενεργειών μας είναι ότι το διάστημα 2012-2013 εμβολιάστηκαν 3.929 άτομα (έγιναν 4.383 MANTOUX), όπου ειδική μνεία έγινε και σε ειδικούς πληθυσμούς (Roma). Χαρακτηριστικό είναι σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, η αύξηση της κάλυψης που κυμάνθηκε από 20-80%. Το διάστημα 2013-2014, παρ' όλες τις ελλείψεις διάθεσης εμβολίων από το Υπουργείο Υγείας, αυξήσαμε την εμβολιαστική κάλυψη κατά μέσο όρο 20% από το προηγούμενο διάστημα. 
          Για την τρέχουσα χρονιά με το αριθμ.πρωτ.οικ. 1125/24-06-2014, από πολύ νωρίς, ζητήσαμε από το Υπουργείο Υγείας το σύνολο των 13.000 δόσεων MANTOUX και των 1.140 flacon BCG για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ειδικότερα:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Αρκαδία
Κορινθία
Μεσσηνία
Αργολίδα
Λακωνία
Σύνολο
MANTOUX
2500 δόσεις
3000 δόσεις
3000               δόσεις
2500
δόσεις
2000 δόσεις
13000
δόσεις
BCG
220
flacon
260
flacon
260
flacon
220           flacon
180     flacon
1140
flacon

          Παρότι δεν έχει εκδοθεί η καινούρια εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας, με το αριθμ.πρωτ.οικ. 1796/08-10-2014 ζητήσαμε, ως συντονιστική αρχή του έργου, από την οικεία 6η ΥΠΕ την επικαιροποίηση της συνεργασίας και της συνδρομής των φορέων αρμοδιότητάς της (νοσοκομεία, μονάδες ΠΕΔΥ). Συγχρόνως ζητήσαμε από τους Δήμους της Περιφέρειάς μας να ορίσουν υπεύθυνο ο οποίος θα αποτελεί σύνδεσμο με το Συντονιστικό Όργανο.
          Όλες οι προαναφερόμενες ενέργειες αντικειμενικό σκοπό είχαν, και έχουν, τη συνεργασία των εμπλεκομένων φορέων με μοναδικό σκοπό την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας, η οποία στους καιρούς που διάγουμε γίνεται μόνο με πνεύμα συναλληλίας και εμπιστοσύνης.
          Ειδικότερα θα θέλαμε να τονίσουμε την επιστημονική συνδρομή της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Μεσσηνίας, που παρ' όλες τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, με το οικείο υγειονομικό προσωπικό εμβολιάζει πάνω από 400 άτομα ανά έτος. Δρώμενοι της ευκαιρίας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό των Νοσοκομείων μας για την υπεύθυνη και αμέριστη βοήθεια που έχουν προσφέρει. Ευελπιστούμε πως με το συντονισμό της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και τη συνδρομή τους, στο μέλλον, θα μεγιστοποιήσουμε, στο επίπεδο των δυνατοτήτων μας, την αποτελεσματικότητα του Αντιφυματικού Αγώνα. 
          Τέλος, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η Υπηρεσία μας είναι σε διαρκή επικοινωνία με το Υπουργείο Υγείας ώστε να παραλάβουμε την ποσότητα που έχουμε αιτηθεί από τον Ιούνιο του 2014.
         

Επισημαίνεται ότι:
·         Μετά την συλλογή όλων των απαιτούμενων στοιχείων, η συντονιστική αρχή θα  γνωρίσει τα εμβολιαστικά κέντρα και τα εμβολιαστικά συνεργεία και κάθε άλλη πληροφορία για τη διεξαγωγή του έργου.

·         Τα εμβολιαστικά συνεργεία  θα διενεργούν τον αντιφυματικό εμβολιασμό σε όλα τα παιδιά (ανεξαιρέτως ασφαλιστικής κάλυψης ή μη) αφού βεβαίως προηγουμένως γίνει έλεγχος με δερμοαντίδραση MANTOUX.

·         Τα εμβολιαστικά κέντρα θα εφοδιάζονται με τις απαραίτητες ποσότητες BCG & MANTOUX από τη συντονιστική αρχή και για το λόγο αυτό θα πρέπει να ενημερώνουν έγκαιρα και άμεσα τον υπεύθυνο που θα οριστεί στις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων (που είναι υποχρεωμένοι για τον εφοδιασμό των εμβολιαστικών κέντρων).

·         Δαπάνες που θα προκληθούν από τις μετακινήσεις των υπηρεσιακών οχημάτων (μόνο) θα καλυφθούν από τις οικείες Περιφερειακές Ενότητες.

·         Με την τελευταία παραλαβή εμβολίων MANTOUX και flacon BCG από το Υπουργείο Υγείας, οι οικείες Περιφερειακές Ενότητες προχωρούν στην άμεση υλοποίηση του προγράμματος.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ