Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014

42η Γενική Συνέλευση του Δικτύου παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης‏

Στη 42η Γενική Συνέλευση του Δικτύου παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR), που πραγματοποιείται στην πόλη Umea της Σουηδίας, από τις 24 έως 27 Σεπτεμβρίου 2014, συμμετέχει ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Πελοποννήσου αρμόδιος διεθνών σχέσεων και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, κ. Απόστολος Ε. Παπαφωτίου
εκπροσωπώντας τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κο. Πέτρο Τατούλη και την Περιφέρεια.

Το Δίκτυο παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR) έχει ως στόχο την στήριξη και τη διασφάλιση μιας ισχυρής πολιτικής των Ευρωπαϊκών Περιφερειών και την ενίσχυση της περιφερειακής και διαπεριφερειακής συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα. 
Μέσα από την προώθηση ιδεών και στρατηγικών σχεδίων δίνει υπόσταση στην εδαφική διάσταση και προτείνει λύσεις στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης πραγματοποιήθηκαν Συνεδριάσεις Γεωγραφικών επιτροπών, συναντήσεις των εθνικών αντιπροσωπειών και των Ομάδων εργασίας ενώ παράλληλα διεξήχθησαν εκλογές για τα όργανα της CPMR.

Ο κ. Απόστολος Ε. Παπαφωτίου εκλέχθηκε:
1.) Ως τακτικό μέλος στο Πολιτικό Γραφείο της Διαμεσογειακής Επιτροπής της CPMR για το 2014-2016.
2.) Αναπληρωματικό μέλος του Πολιτικού γραφείου της CPMR (Δικτύου παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης).

Επίσης αποφασίστηκε η Γενική Συνέλευση της Διαμεσογειακής Επιτροπής της CPMR να πραγματοποιηθεί στην Πελοπόννησο περίπου στα μέσα του 2015.     

Η παρουσία της  Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι ζωντανή, δυναμική, με ουσιαστικό λόγο, στο πλαίσιο της εξωστρέφειας που τη διακρίνει. Διαδραματίζει σημαντικό και αναγνωρίσιμο ρόλο στη Ευρώπη. 
Είναι σε θέση να αντιμετωπίσει και να ξεπεράσει τις σημερινές  δύσκολες συγκυρίες, με την εφαρμογή, τη διαμόρφωση και την ενίσχυση στρατηγικών συνεργασιών και έργων. Συμμετέχει στη διαμόρφωση και τον καθορισμό πολιτικών, αποφάσεων, πολλές εκ των οποίων εφαρμόζονται ήδη και άλλες θα εφαρμοστούν τα επόμενα χρόνια.