Δευτέρα, 28 Απριλίου 2014

Περιπατητική μορφωτική περιήγηση στα Όνεια Όρη

"Τι ωραία Κυριακή!",
με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορίνθου...

...Κυριακή 4 Μαΐου 2014

« Ατενίζοντας από τα Όνεια Όρη την τελευταία μάχη της Αχαϊκής Συμπολιτείας »Περιπατητική μορφωτική περιήγηση στα Όνεια Όρη με οδηγούς τους πεζοπόρους Στέλιο Σταμάτη και Ντίνο Νικολάου.

Ώρα: 9.00 π.μ.

Σημείο συνάντησης: Ανάληψη Εξαμιλίων