Δευτέρα, 28 Απριλίου 2014

Από αύριο οι αιτήσεις για παιδικές κατασκηνώσεις στον ΟΑΕΔ

Από αύριο Τρίτη 29 Απριλίου θα μπορούν οι εγγεγραμμένοι στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) να καταθέτουν τις αιτήσεις τους για παιδικές κατασκηνώσεις. Το πρόγραμμα αφορά 35.000 παιδιά και το συνολικό του κόστος φθάνει στα 17 εκατ. ευρώ.
Το διάστημα που καλύπτεται - και αφορά το «Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις» - είναι από 16 Ιουνίου έως και 3 Σεπτεμβρίου 2014.

Όπως τονίζει ο ΟΑΕΔ δικαιούχοι είναι είτε εργαζόμενοι με 50 ημέρες εξαρτημένης εργασίας το έτος 2013, είτε εγγεγραμμένοι άνεργοι με συνεχόμενη ανεργία έξι τουλάχιστον μηνών κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων, με πραγματικό οικογενειακό εισόδημα οικονομικού έτους 2013 μέχρι 16.000 ευρώ.
Τονίζεται ότι οι δικαιούχοι επιλέγονται με αυτοματοποιημένη διαδικασία μοριοδότησης και επιδοτούνται για τη διαμονή των παιδιών τους σε Παιδική Κατασκήνωση του Μητρώου Παρόχων του ΟΑΕΔ.
Τα παιδιά των δικαιούχων πρέπει να έχουν γεννηθεί από 01.01.1999 έως 14.06.2008 και μπορούν να διαμείνουν στην παιδική κατασκήνωση σε μία και μόνο κατασκηνωτική περίοδο και μέχρι δεκαπέντε συνεχόμενες ημέρες κατ’ ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και αποχώρησης.

Ο συνολικός αριθμός των παιδιών που θα φιλοξενηθούν σε παιδικές κατασκηνώσεις είναι 35.000, ο δε προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 17.000.000 ευρώ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του Διαδικτυακού Τόπου του ΟΑΕΔ www.oaed.gr μέχρι την 09.05.2014 και έως τις 12.00 μ.μ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Προγράμματος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν από τον διαδικτυακό τόπο του Ο.Α.Ε.Δ. www.oaed.gr.